Přihlášky


Přihláška ke studiu pro školní rok 2020/2021 

Při vyplňování přihlášky pro Přípravnou hudební výuku není nutné uvádět hudební nástroj.

 

Výše úplaty za vzdělávání (školné) pro školní rok 2020/2021:

Částky jsou na jedno pololetí a splatnost je do 15. dne prvního měsíce každého pololetí.