Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů:

Základní umělecká škola Heleny Salichové, se sídlem 1. května 330, Ostrava-Polanka n/O, 72525, IČO 61989231 (dále jen "ZUŠ") jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.