Taneční obor


Taneční obor je zaměřen na výuku folklorního tance. Žáci jsou seznamováni s folklorní tradicí našeho kraje a své dovednosti prezentují ve folklorním souboru Krasničanek.

Součástí souboru je také hudecká muzika, kterou tvoří žáci naší ZUŠ a která se účastní kulturních vystoupení spolu se souborem.

Výše školného pro taneční obor je 1200,- Kč na jedno pololetí. Splatnost je do 15. dne prvního měsíce každého pololetí. Přihlášku naleznete zde.

Učitelé tanečního oboru