MgA. Jaroslav Ježík

Hra dechové nástroje (fagot, klarinet, zobcová flétna)


Vzdělání:

Umělecká a pedagogická praxe:

Jaroslav Ježík je pravidelně členem porot soutěží dechových nástrojů. Úzce spolupracuje s Janáčkovou konzervatoří v Ostravě jako pedagog v rámci vyučovatelské praxe a jako spoluhráč při koncertech s absolventy JKO. Od roku 2013 je členem habilitační komise při JAMU v Brně.

Je hlavním lektorem fagotových workshopů pořádaných v pravidelných měsíčních intervalech pro fagotisty všech úrovní. Tyto kurzy jsou pořádány pod záštitou Evropské unie a Fakulty umění Ostravské univezity. Probíhají v prostorách sídla Janáčkovy filharmonie Ostrava (Dům kultury města Ostravy, 28. října 124). Více na http://bassoons-ostrava7.webnode.cz/

Kontakt:

Telefon: +420 733 677 876
e-mail
: jaroslav.jezik@zushs.cz

 


Fotogalerie: