Miroslava Rychtářová

Výtvarný obor Kyjovice (Výtvarné vyjadřování)


Vzdělání:

Gymnázium M. Koperníka v Bílovci
SPgŠ Nový Jičín
Lidová konzervatoř Ostrava - obor malba, kresba, grafika

Kromě pedagogické práce se věnuje vlastní výtvarné tvorbě. Tvoří svá díla hlavně v akrylu a pastelu. Vytváří také plastiky kombinované se dřevem, ytongem, keramikou, mědí. Je členkou výtvarného sdružení opavských výtvarníků Skupiny X.

Autorské výstavy:

Doposud celkem 28 (Opava, Kroměříž, Ostrava, Hradec nad Moravicí, Bílovec, Úvalno, Opole...). Pravidelně vystavuje se Skupinou X (Opava, Linhartovy, Kravaře, Bratislava, Hradec nad Moravicí, Ostrava, Nové Dvory...). Účastní se výtvarných plenérů a výtvarných setkání.


Kontakt:

e-mail: miroslava.rychtarova@zushs.cz

Pracoviště Kyjovice:

Pobočka ZUŠ Heleny Salichové Ostrava - Polanka nad Odrou v Kyjovicích vznikla ve školním roce 2006/2007. Myšlenka založení pobočky v Kyjovicích byla spjata s kyjovickou rodačkou Helenou Salichovou, jejíž jméno naše ZUŠ nosí. Výuka začínala v prostorách základní školy. Později byla výuka přesunuta do výtvarné učebny mateřské školy. Od školního roku 2015/2016 probíhají hodiny výtvarného vyjadřování opět v budově základní školy. Žáci pobočky se účastní výtvarných přehlídek i soutěží (Múzy I. Hurníka, Oči dokořán, Přehlídky na Slezskoostravském hradě...)


Fotogalerie: