ŠKOLA

Prohlášení o přístupnosti

Základní umělecká škola Heleny Salichové, 1. května 330, Ostrava-Polanka n/O, příspěvková organizace, se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku https://www.zushs.cz

Stav souladu

Tato webová prezentace využívá Opensource CMS Joomla se šablonou vyhovující pro přístupnost a použitelnost dle WCAG v2.0.

Informace prezentované v jiných formátech

Na této webové prezentaci existují odkazy na informace prezentující data v podobě dokumentů typu pdf, docx, pptx, xlsx, z důvodu dalšího využití. K prohlížení těchto formátů je potřeba mít software, který je nabízen i zdarma.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno vlastním posouzením dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu a ověřením funkcí webových stránek, které je v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení bylo aktualizováno dne 25. 3. 2021.

Alternativní postupy pro získání informací

Pokud se na internetových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytuje Základní umělecká škola Heleny Salichové, 1. května 330, Ostrava-Polanka n/O, příspěvková organizace v souladu s § 4, odst. 7, zákona, náhradní způsob získání informací.
Je možné kontaktovat správce obsahu dané internetové stránky a to kontaktováním osoby, jež je na konkrétní stránce, nebo může kontaktovat administrátory, kteří mu sdělí, kdo je správcem obsahu. Správce obsahu se bude snažit příslušnou informaci uživateli předat v pro něj vhodné formě, bude-li to možné.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání těchto webových stránek můžete poslat na adresu: reditelstvi@zushs.cz popřípadě nás kontaktovat na tel.: +420 730 181 649

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz