ROZVÍJÍME DĚTSKÉ TALENTY

Základní umělecká škola Heleny Salichové je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

AKTUALITY

26. 01. 2023

Darujeme kroužky dětem

Vážení rodiče, naše škola je zapojena do projektu Darujeme kroužky dětem. Projekt podporuje aktivity dětí ve věku do 18 let, jejichž rodiče jsou v tíživé finanční situaci. V rámci projektu nabízí uhrazení nákladů spojených s aktivitou dítěte (v tomto případě studiem v naší ZUŠ), pokud žadatelé splní podmínky projektu a dítě je současně již žákem naší školy. Více informací naleznete na www.darujemekrouzky.cz 

08. 02. 2023

Úspěšné vykonání talentové zkoušky na Janáčkovu konzervatoř

Náš žák Matěj Peterek (ze třídy paní učitelky Boženy Turoňové) byl přijat na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě do oboru hra na flétnu. Gratulujeme k tomuto úspěchu!

09. 02. 2023

Okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře dechových nástrojů

V okresním kole soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů, které probíhalo 8. a 10. února, naši školu reprezentovalo 5 souborů:

Duo zobcových fléten (Martina Novotná, Jana Dvořáková) - 1. místo s postupem do krajského kola

Duo zobcových fléten (Michaela Novotná, Anna Zomberová) - 1. místo s postupem do krajského kola

Trio zobcových fléten (Martina Novotná, Jana Dvořáková, Barbora Krajčovičová) - 1. místo s postupem do krajského kola

Kvarteto zobcových fléten (Eliška Šebestová, Zita Halfarová, Kristýna Havlíková, Ondřej Kočvara) - 1. místo s postupem do krajského kola

Saxofonové trio (Ondřej Habusta, Adam Mihula, Magdaléna Ondrejčeková) - 1. místo s postupem do krajského kola

Vyučujícím pedagogům paní učitelce Janě Kovářové (duo, duo, trio), paní učitelce Evě Przeczkové (kvarteto) a panu učiteli Jindřichovi Czernému (saxofonové trio) a všem žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

11. 03. 2023

Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře dechových nástrojů

V krajském kole soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů, které probíhalo 23. února, naši školu reprezentovalo 5 souborů:

Duo zobcových fléten (Martina Novotná, Jana Dvořáková) - 1. místo s postupem do celostátního kola

Duo zobcových fléten (Michaela Novotná, Anna Zomberová) - 2. místo 

Trio zobcových fléten (Martina Novotná, Jana Dvořáková, Barbora Krajčovičová) - 1. místo

Kvarteto zobcových fléten (Eliška Šebestová, Zita Halfarová, Kristýna Havlíková, Ondřej Kočvara) - 3. místo

Saxofonové trio (Ondřej Habusta, Adam Mihula, Magdaléna Ondrejčeková) - 2. místo

Vyučujícím pedagogům paní učitelce Janě Kovářové (duo, duo, trio), paní učitelce Evě Przeczkové (kvarteto) a panu učiteli Jindřichovi Czernému (saxofonové trio) a všem žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

PROGRAM NAŠÍ ŠKOLY

Srdečně vás zveme na koncert žáků ze třídy paní učitelky Sylvy Kvitové, který se bude konat v úterý 28. března 2023 v 16:30 v koncertním sále ZUŠ v Ostravě - Polance n/O.

Srdečně vás zveme na koncert žáků ze třídy pana učitele Romana Herodese, který se bude konat ve středu 29. března 2023 v 16:30 v koncertním sále ZUŠ v Ostravě - Polance n/O. 

Srdečně vás zveme na koncert žáků ze třídy paní učitelky Dominiky Ručkové, který se bude konat ve čtvrtek 30. března 2023 v 17:00 v kulturním domě Altán v Ostravě - Třebovicích.