ROZVÍJÍME DĚTSKÉ TALENTY

Základní umělecká škola Heleny Salichové je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

AKTUALITY

22. 01. 2021

Informace o způsobu výuky

Vážení rodiče, milí žáci,

dle informace MŠMT výuka na základních uměleckých školách i nadále probíhá distančním způsobem. Tato skutečnost platí také pro naši školu a všechna naše pracoviště. 

Pedagogové ZUŠ H. Salichové budou tedy i nadále pokračovat v distanční výuce. O dalších změnách vás budeme informovat. 

Více informací k organizaci distanční výuky naleznete zde.

Děkuji vám za spolupráci. Věřím, že společnými silami tuto obtížnou situaci zvládneme.

Mgr.art. Petr Kotek, ředitel školy

PROGRAM NAŠÍ ŠKOLY

Klidné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2021 přeje kolektiv zaměstnanců ZUŠ H. Salichové

CELÝ PROGRAM