OBORY

Hudební obor

V hudebním oboru vyučujeme hru na klávesové, strunné, smyčcové, dechové nástroje a zpěv. Žáci si vyberou nástroj, na který chtějí hrát a poté jsou zařazeni k pedagogům, kteří se jim ve vyučovacích lekcích individuálně věnují.
Výuka probíhá v oblasti praktické a teoretické. Praktická oblast znamená hraní na hudební nástroj nebo zpěv, teoretická oblast se učí v předmětu Hudební nauka.
Výše úplaty za vzdělávání pro hudební obor je 1 800,- Kč na jedno pololetí. Splatnost je do 15. dne prvního měsíce každého pololetí.


Přihláška

V hudebním oboru se vyučují tato studijní zaměření:

 • Hra na klavír
 • Hra na akordeon
 • Hra na housle
 • Hra na klasickou kytaru
 • Hra na elektrickou kytaru
 • Hra na zobcovou flétnu
 • Hra na klarinet
 • Hra na saxofon
 • Hra na fagot
 • Hra na příčnou flétnu
 • Hra na trubku
 • Hra na lesní roh
 • Sólový zpěv

Výuka hudební teorie probíhá v předmětu Přípravná hudební výchova (PHV) a Hudební nauka


Učitelé hudebního oboru