ŠKOLA

O škole

Základní umělecká škola Heleny Salichové je tříoborovou školou. Vyučuje se zde obor hudební, výtvarný a taneční. Výuka probíhá na různých místech poskytovaného vzdělávání (jejichž adresy naleznete v nabídce Kontakty). Díky tomu se mohou žáci účastnit výuky nejen na hlavní budově v Polance nad Odrou, ale také na jiných pobočkách. Nejmladší žáci - děti školního nebo předškolního věku (od šesti, případně pěti let) - nastupují do Přípravné hudební, výtvarné nebo taneční výchovy. Po absolvování prvního roku hudebního oboru navazuje individuální výuka hry na hudební nástroj ve spojení s hudební teorií, která je vyučována v předmětu Hudební nauka. Studium je rozděleno na I. stupeň (7 let) a II. stupeň (4 roky). Zvládnuté základy hry na vybraný nástroj využívají žáci v komorní hře a své umění prezentují na třídních i celoškolních koncertech, apod. Ve výtvarném oboru začínají děti kresbou, malbou, později však zvládnou i práci s keramickou hlínou, prostorové dovednosti, grafiku nebo koláže. Výuka je rovněž rozdělena na 7 let v I. stupni a 4 roky ve II. stupni. Výstavy v prostorách školy, knihovny a na dalších veřejných místech jsou součástí prezentace prací žáků. Taneční obor reprezentuje soubor Krasničanek, který je zaměřen na folklor Opavského Slezska. I zde žáci mohou navštěvovat přípravné studium, I. stupeň a II. stupeň.

Zřizovatel:

Organizace ZUŠ Heleny Salichové, Ostrava - Polanka nad Odrou, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem