Anna Morisáková přípravná hudební výchova, hudební nauka

Hra na strunné nástroje (Hra na housle, Přípravná hudební výchova, Hudební nauka)


Výuka probíhá na těchto místech poskytovaného vzdělávání:

Ostrava - Polanka n/O
ZŠ K. Pokorného
Waldorfská ZŠ a SŠ

Kontakt:

e-mail: anna.morisakova@zushs.cz