Bohumil Vaňkát klavír

Hra na klávesové nástroje, Zpěv (Hra na klavír, Sólový zpěv, Hudební nauka)


Výuka probíhá na těchto místech poskytovaného vzdělávání:

Ostrava - Polanka n/O
ZŠ Bulharská
ZŠ Dětská 

Kontakt:

e-mail: bohumil.vankat@zushs.cz