Božena Turoňová příčná flétna, zobcová flétna

Hra na dechové nástroje (Hra na zobcovou flétnu, Hra na příčnou flétnu)


Výuka probíhá na těchto místech poskytovaného vzdělávání:

Ostrava - Polanka n/O
ZŠ Bulharská

Kontakt:

e-mail: bozena.turonova@zushs.cz