Jana Kovářová, DiS. housle, viola

Hra na smyčcové nástroje, Hra na dechové nástroje (Hra na housle, Hra na zobcovou flétnu)


Výuka probíhá na těchto místech poskytovaného vzdělávání:

ZŠ Dětská
ZŠ Bulharská 


Kontakt:

e-mail: jana.kovarova@zushs.cz