MgA. Markéta Dvořáková Ph.D. klavír

Hra na klávesové nástroje (Hra na klavír)


Výuka probíhá na těchto místech poskytovaného vzdělávání:

Waldorfská ZŠ a SŠ
ZŠ Dětská


Kontakt:

e-mail: marketa.dvorakova@zushs.cz