Michal Höpfler trubka, zobcová flétna

Hra na dechové nástroje (Hra na zobcovou flétnu, Hra na trubku)


Výuka probíhá na těchto místech poskytovaného vzdělávání:

ZŠ Krásné Pole 


Kontakt:

e-mail: michal.hopfler@zushs.cz