Naďa Chalcařová kytara

Hra na strunné nástroje, Hra na smyčcové nástroje (Hra na klasickou kytaru, Hra na housle)


Výuka probíhá na těchto místech poskytovaného vzdělávání:

ZŠ Krásné Pole
ZŠ Bulharská


Kontakt:

e-mail: nada.chalcarova@zushs.cz