Paolo Gatto klavír

Hra na klávesové nástroje (Hra na klavír)


Výuka probíhá na těchto místech pokytovaného vzdělávání:

ZŠ Bulharská
ZŠ Dětská
ZŠ Krásné Pole
Waldorfská ZŠ a SŠ


Kontakt:

e-mail: paolo.gatto@zushs.cz