Simona Žebráková klavír

Zpěv, Hra na klávesové nástroje (Sólový zpěv, Hra na klavír, Přípravná hudební výchova)


Výuka probíhá na těchto místech poskytovaného vzdělávání:

Ostrava - Polanka n/O
ZŠ Krásné Pole

Kontakt:

e-mail: simona.zebrakova@zushs.cz