Vít Jančálek lesní roh, trubka

Hra na dechové nástroje (Hra na trubku, Hra na zobcovou flétnu, Hra na lesní roh)


Výuka probíhá na těchto místech poskytovaného vzdělávání:

Ostrava - Polanka  n/O
ZŠ K. Pokorného 


Kontakt:

e-mail: vit.jancalek@zushs.cz