OBORY

Taneční obor

Taneční obor je zaměřen na výuku folklorního tance. Žáci jsou seznamováni s folklorní tradicí našeho kraje a své dovednosti prezentují ve folklorním souboru Krasničanek. Výuka tanečního oboru probíhá v Krásném Poli ve sportovní hale, kde mají žáci odpovídající zázemí. Vedoucím souboru je paní učitelka Alena Blahová. Výše školného pro taneční obor je 1 800,- Kč na jedno pololetí. Splatnost je do 15. dne prvního měsíce každého pololetí.


Přihláška Učitelé tanečního oboru