OBORY

Výtvarný obor

Výtvarný obor se vyučuje v předmětu Výtvarné vyjadřování. Výuka probíhá v Ostravě - Polance nad Odrou, a na odloučeném pracovišti v Kyjovicích. Hodinová dotace pro výtvarný obor je dvě až tři vyučovací hodiny týdně, v závislosti na ročníku. Žáci se učí kresbu, malbu, objektovou a akční tvorbu, grafiku, dekorativní činnosti, modelování. V prostorách ZUŠ v Polance mohou žáci vystavovat svou výtvarnou tvorbu v prostorách školy. Výše školného pro výtvarný obor je 1 800,- Kč na jedno pololetí, splatnost je do 15. dne prvního měsíce každého pololetí.

Prezentace tvorby žáků za školní rok 2020/2021 je k nahlédnutí zde: Polanka a Kyjovice

Prezentace tvorby žáků za školní rok 2021/2022 je k nahlédnutí zde.

Prezentace tvorby žáků za školní rok 2022/2023 je k nahlédnutí zde.

Prezentace tvorby žáků za školní rok 2023/2024 je k nahlédnutí zde.